Strona Główna

					"Granice mojego języka  
wyznaczają granice mojego świata"

Ludwig WittgensteinJestem doświadczonym logopedą, pedagogiem, neurologopedą.

Pracuję w placówkach oświatowych i medycznych.

W przedszkolach, szkole, w szpitalu na Oddziale Neurologicznym

oraz Oddziale Leczenia Udarów Mózgu.

Jestem nauczycielem akademickim, przygotowuję przyszłych logopedów

do wykonywania tego potrzebnego i trudnego zawodu.


Prowadzę terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych

w zakresie:

-profilaktyki wad wymowy,

-usuwania wad artykulacyjnych,

-zaburzeń płynności mówienia,

-terapii zaburzeń mowy i języka w następstwie urazów i udarów mózgu.


Posiadam Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.